Понеділок - Субота - 8:00 - 18:00,Неділя - 8:00 - 14:00
м.Київ, вул. Ярославська, буд. 58Україна

Наші послуги

Наші послуги

Юридична допомога є важливою для гарантування рівного доступу до правосуддя для всіх, як це передбачено Європейською конвенцією про права людини

Здійснення захисту у спорах що виникають у спадкових спорах (спори про визнання права власності в порядку спадкування за законом, встановлення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини, визнання заповіту недійсним);

Здійснення захисту у спорах, що виникають із житлових правовідносин (встановлення порядку користування житловим приміщення, виселення, вселення, визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням);

Здійснення захисту у спорах, що виникають із сімейних правовідносин(розірвання шлюбу, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, про визнання батьківства; поділ подружнього майна);

Здійснення захисту у спорах, що виникають із трудових правовідносин(поновлення на роботі, визнання незаконним та скасування наказів роботодавця, стягнення заробітної плати; відшкодування шкоди, заподіяної працівнику при виконанні трудових обов’язків);

Здійснення захисту у спорах, що виникають із договірних правовідносин(спори, що виникають із договорів дарування, купівлі- продажу, надання послуг, найму (оренди), підряду); Здійснення захисту в Окремому провадженні (встановлення факту проживання однією сім’єю, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою, усиновлення)

Здійснення захисту у спорах щодо право власності чи іншого речового права на нерухоме майно;

Здійснення захисту у спорах що виникають із правочинів, зокрема, з господарських договорів (визнання договорів ( правочинів) недійсним, зміна договору, невиконання або неналежне виконання зобов’язань та стягнення заборгованості, розірвання договорів, укладення договорів);

Здійснення захисту у спорах щодо недоговірних зобов’язань (повернення безпідставного набутого майна, відшкодування шкоди, спонукання виконати або припинити певні дії)

Визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень;

Визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень;

Визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій;

Визнання бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії;

Встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень.

Повний супровід виконавчого провадження;

Складання та подання заяви про відкриття виконавчого провадження;

Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів виконавчої служби.

Проведення перевірки контрагента;

Оцінка, мінімізація ризиків;

Підготовка документів для укладення договору;

Складання і розробка договорів; протоколів розбіжностей; додаткових угод; Контроль за виконанням договору;

Повний супровід договірної роботи суб’єктів господарювання;

Вирішення договірних суперечок;

Здійснення реєстрації юридичних осіб ( ТОВ, ФОП, АТ, філій, представництв);

Складання внутрішньої документації юридичних осіб (протоколів, рішень, актів);

Проведення реєстраційних дій, щодо внесення змін до установчих документів;

Адреса нашого офісу

м.Київ, вул. Ярославська, буд. 58Україна

Наші телефони

099 229 05 86097 452 62 36

Час роботи

Понеділок - Субота - 8:00 - 18:00Неділя - 8:00 - 14:00

2023 All rights reserved.